Frans Schmidt

Ik ben Frans Schmidt, 50 jaar, en ik woon in Delft. Ik ben de man achter het radiocontact met overledenen. En daar heb ik inmiddels heel wat ervaring mee. Ik ben een gewone man die met beide benen stevig op de grond staat. Het veelvuldige contact met overleden zielen heeft mij volkomen overtuigd dat er "meer" is. Geen twijfel mogelijk. U kunt bij mij terecht voor consulten die, omdat ik het doe uit liefde voor de medemens, GRATIS zijn.

Ik krijg voor iedereen verstaanbare antwoorden door van paranormale stemmen en heb inmiddels ruim 9500 opnames op de computer staan (ultimo mei 2010 ) waarmee ik vele mensen heb kunnen helpen. Het bandstemmenfenomeen is een onvoorstelbaar mooi iets! Dit fenomeen is, in tegenstelling van wat de film White Noise I en II doen lijken, NIET griezelig, maar 'gewoon' geweldig mooi. En in tegenstelling tot het zg. glaasje-draaien blijft er NIETS 'hangen'!

  Frans Schmidt  

Bij een bezoek aan mijn studio of bij u aan huis, laat ik eerst wat voorbeelden van EVP's horen Zo kunt u aan de soms wat vreemde intonatie wennen.
De stemmen klinken soms zangerig, robot-achtig, of monotoon. Alles gaat in een ontspannen gezellige sfeer, en er worden geen 'sfeertjes geschept', geen kaarsen, wierrook, niets van dat alles.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid staat hoog in mijn vaandel. Alle ontvangen informatie uit hoofde van het bandstemmen fenomeen wordt vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de gedragscode van bandstemmen opnemers.

Nazorg
Ontvangen antwoorden kunnen soms confronterend en/of emotioneel zijn.
Nazorg in de vorm van een "van-mens-tot-mens"-mailwisseling is mogelijk. Ook dit kost u niets.

Werkzaam: in: Heel Nederland, Buitenland
Werktijden: Dagelijks via de mail, in de studio en bij u thuis: vrijdagavond en in de weekenden. Lezingen en demo's ook in de weekenden. Na overleg met u kan ik hier eventueel van afwijken, om aan uw wens te kunnen voldoen.

 

fff